Huisregels

Huisregels Zuiderparktheater

De algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD zijn in onze locaties van toepassing.

Het Zuiderparktheater verwacht van iedere bezoeker dat hij/zij bijdraagt aan een prettige sfeer. Wij zijn ervan overtuigd dat de volgende afspraken daarbij helpen.

 • Volg altijd de instructies van het personeel op, voor uw en onze eigen veiligheid.
 • Legitimatie is verplicht wanneer dit door personeel gevraagd wordt.
 • Roken is alleen toegestaan op het grasveld achter de tribune. Hier staan ook asemmers klaar. Het is dus niet toegestaan om te roken op de tribune of bij de bar.
 • Het meenemen en/of gebruiken van eigen consumpties is verboden, mits hierop een uitzondering van toepassing is.
 • In het geval van een controle/fouillering is men verplicht mee te werken.
 • De directie en het personeel zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van onbeheerd achtergelaten eigendommen.
 • De directie en het personeel zijn niet verantwoordelijk voor verlies en/of schade aan in bewaring achtergelaten eigendommen.
 • Het meebrengen van wapens en/of andere voorwerpen die een acute bedreiging (kunnen) vormen voor personeel en andere bezoekers van het Zuiderparktheater is ten strengste verboden.
 • Het is verboden om in goederen te handelen binnen en direct rondom het Zuiderparktheater.
 • Promotieactiviteiten door derden zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie.
 • Alcoholische dranken worden niet geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Reeds aangekochte consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Het is voor bezoekers niet toegestaan alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het mee naar buiten nemen van drank is niet toegestaan.
 • Hinderlijk, agressief en/of ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 • Ongewenste intimiteiten zijn absoluut verboden.
 • Uitlatingen van racisme, nazisme, fascisme, discriminatie en grove belediging, op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden.
 • Wanneer een persoon duidelijk onder invloed is van drank en/of drugs, kan de toegang ontzegd worden.
 • Tevens houdt het Zuiderparktheater zich het recht voor personen onder invloed consumptie van alcoholhoudende dranken te ontzeggen.
 • In het Zuiderparktheater is het verboden dieren mee te nemen.
 • Bij ongewenste samenscholing kan de toegang onmiddellijk ontzegd worden.
 • Stagediven en crowdsurfen zijn verboden.
 • Het Zuiderparktheater is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen gehoorschade. Gehoorbescherming is tegen vergoeding verkrijgbaar aan de bar.
 • Bij wettelijke overtredingen wordt altijd de politie ingeschakeld. Deze huisregels dienen ter aanvulling op wat de wet voorschrijft. Bij overtreding van de huisregels is restitutie van het entreegeld onmogelijk.
 • Wanneer men zich niet houdt aan de huisregels, behoudt het Zuiderparktheater zich het recht voor de toegang onmiddellijk en voor langere tijd te ontzeggen.


Algemene Voorwaarden en disclaimer 
Het Zuiderparktheater besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Zuiderparktheater is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het Zuiderparktheater behoudt het recht om handelingen die zijn voltrokken aan de hand van foutieve informatie, ongedaan te maken.