Jongeren met een verstandelijke beperking werken deze maand in het Zuiderparktheater

Jongeren met een verstandelijke beperking werken deze maand in het Zuiderparktheater

Een wereld waarin iedereen mee mag doen, waarin iedereen verbonden is en iedereen als volwaardig wordt gezien: dat is de wereld waar Superkracht voor staat. Voor mensen met een verstandelijke beperking is isolement een belangrijke oorzaak voor minder sociale redzaamheid en een beperkt sociaal netwerk. Iedereen verdient het om in zijn kracht te staan; het is tijd voor verandering. Daarom stelt Superkracht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in staat hun talenten te ontdekken en benutten in de culturele sector. Er wordt geluisterd naar hun behoeften en zij werken op gelijkwaardig niveau mee.


 
Talenten ontdekken en gelijkwaardig meedoen
Superkracht heeft een training ontwikkeld waarin jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hun talenten ontdekken. Ze reflecteren in groepsverband op hun eigen kunnen en formuleren leerdoelen. Vervolgens worden hun uitdagingen en hun passie gekoppeld aan de werkzaamheden die zij als vrijwilliger gaan uitvoeren tijdens festivals en evenementen, bij poppodia en theaters. Hier werken ze op gelijkwaardig niveau samen met medewerkers en vrijwilligers. Ze ontwikkelen hierdoor hun sociale vaardigheden, breiden hun netwerk uit en leren nieuwe vaardigheden.

Werken bij Sniester en Zuiderparktheater
In mei werken de teamleden van Superkracht bij het Zuiderparktheater. Ze tappen bijvoorbeeld biertjes, verwelkomen bezoekers of sjouwen met instrumenten achter de schermen. Superkracht Tessa is er helemaal klaar voor: “Het lijkt me leuk om gastvrouw te zijn. Ik kan daar veel leren omdat er veel verschillende dingen gebeuren. Dan kan ik mensen welkom heten en ze helpen de weg te vinden. En mensen blij maken zodat ze een leuke avond of dag hebben en met een goed gevoel naar huis gaan.” Door de talenten van teamleden zichtbaar te maken in plaats van hun beperking, doorbreekt Superkracht vooroordelen en wordt de positieve beeldvorming over mensen met een beperking versterkt. Het wordt duidelijk dat zij een waardevol teamlid zijn met passie, trots en enthousiasme, net als teamleden zonder beperking.

Schijnbare ‘onmogelijkheden’ mogelijk maken
Superkracht is een initiatief van Possibilize en wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met VTV Den Haag. Door te denken en handelen in mogelijkheden is dit project ontwikkeld waarmee op unieke wijze wordt bijgedragen aan de inclusie van mensen met een beperking in de culturele sector. Mensen worden in beweging gezet om hun talenten te benutten en dromen waar te maken. Zo maakt iedereen een positief verschil in zijn eigen leven en inspireert anderen dat ook te doen. Dit geldt voor teamleden van Superkracht én de vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van partners.