Privacy Statement

Privacy Statement Zuiderparktheater

Met de volgende privacy statement geeft het Zuiderparktheater aan hoe persoonsgegevens van bezoekers worden verwerkt bij een bezoek aan de website van het theater (www.zuiderparktheater.nl) en/of het aankopen van tickets voor één (of meerdere) activiteiten/voorstellingen.

Welke soort persoonsgegevens worden opgeslagen en wat is het doel?

Van personen die via de website van het theater een ticket kopen worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Postcode

Deze gegevens worden opgeslagen omdat zij:

 • Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst – naam + e-mail
  Zonder voor- en achternaam en e-mailadres is het niet mogelijk de tickets die een bezoeker online heeft aangekocht, naar de bezoeker te sturen.
 •  
 • Worden gebruikt voor het doorgeven van praktische informatie (servicemails) en marketingdoeleinden – naam + e-mail + postcode
  Aan de hand van voor- en achternaam en postcode kan het theater onderscheid maken in de regio waaruit de bezoekers afkomstig zijn. Aan de hand van deze gegevens kan het theater haar marketingcampagne beter ontwikkelen. Via het mailadres kan het theater de bezoekers benaderen met de vraag een publieksenquête in te vullen, waardoor het theater haar activiteiten kan verbeteren. Daarnaast kan het mailadres worden gebruikt om de bezoekers op de hoogte te brengen van praktische informatie rondom het evenement waarvoor een kaartje werd gekocht en voor toekomstige activiteiten, die in lijn liggen met de eerder bezochte activiteit.
 •  
 • Kunnen worden opgevraagd door subsidiënten – postcode
  Het Zuiderparktheater ontvangt structurele subsidie van de Gemeente Den Haag en incidentele subsidies van andere fondsen en/of subsidiënten. Het is mogelijk dat het theater gevraagd wordt aan te tonen waar haar publiek vandaan komt, ter verantwoording van de gegeven subsidie. Zonder postcode is dit niet mogelijk.

De volgende gegevens worden niet door het Zuiderparktheater opgeslagen:

 • IBAN-gegevens – via Stager
  Tijdens het kaartverkoopproces wordt de bezoeker om zijn/haar IBAN-gegevens gevraagd, om de tickets die besteld zijn te betalen. Deze gegevens worden niet opgeslagen of verwerkt door het Zuiderparktheater, maar door het ticketingsysteem Stager. Stager heeft een verwerkingsovereenkomst met het Zuiderparktheater. (zie ook ‘Hoe verwerkt het Zuiderparktheater persoonsgegevens’ en ‘Privacy maatregelen’ verderop op deze webpagina.

Hoe verwerkt het Zuiderparktheater persoonsgegevens?

Intern
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn een aantal interne partijen betrokken. Alle medewerkers hebben inzicht in de persoonsgegevens. Slechts de volgende afdelingen kunnen deze gegevens verwerken:

 • Directie (adjunct-directie, directeur)
 • Afdeling Kaartverkoop (hoofd en medewerker kassa)
 • Afdeling Marketing & PR (hoofd en medewerkers)


Extern (aan derden)

Persoonsgegevens worden door gebruik van bepaalde systemen of verantwoordelijkheden richting subsidiënten met de volgende externe organisaties gedeeld:

 1. Stager
  Om tickets te kunnen verkopen, werkt het Zuiderparktheater met het Nederlandse ticketingsysteem Stager. (Zie ook ‘Privacymaatregelen’ verderop op deze webpagina.)
 2. MailChimp
  Voor marketingdoeleinden werkt het Zuiderparktheater met het Amerikaanse programma MailChimp. Via dit programma worden nieuwsbrieven en uitnodigingen verstuurd.
 3. Subsidiënten
  Ter verantwoording van verkregen subsidie, is het in sommige gevallen noodzakelijk bezoekersgegevens te delen met subsidiënten (bv. Gemeente Den Haag). In dit geval gaat het enkel om het delen van postcodes (ter verantwoording van bezoekersaantallen), en deze worden enkel op verzoek gedeeld, en dus niet standaard gedeeld.
 4. Google Analytics
  Voor marketingdoeleinden werkt het Zuiderparktheater met het Amerikaanse programma Google Analytics. Via dit programma worden de statistieken van de website van het Zuiderparktheater (zuiderparktheater.nl) verzameld en gedetailleerd weergegeven. Wanneer je deze website bezoekt, worden op uw pc Google Analytics-cookies opgeslagen. Om de privacy van bezoekers te waarborgen heeft het Zuiderparktheater ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres van de bezoeker te maskeren, om ‘gegevens delen’ uit te zetten en om niet gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookie.


Met Stager en MailChimp zijn verwerkingsovereenkomsten aangegaan, waarin deze partijen aangeven persoonsgegevens niet aan derden door te geven of te verkopen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De persoonsgegevens van bezoekers worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Het Zuiderparktheater hanteert daarom een bewaartermijn van vijf jaar. Eens in de vijf jaar actualiseert de medewerker die verantwoordelijk is de persoonsgegevens. Vanwege de grootte van de organisatie, zal het actualiseren van de persoonsgegevens niet dagelijks plaatsvinden, maar een paar keer in het jaar.

Vb.
Als de medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, deze gegevens op 1 juni 2023 checkt, worden de gegevens van alle bezoekers die voor 1 juni 2018 een bezoek hebben gebracht aan het theater, en in de tussentijd het theater niet nogmaals hebben bezocht, uit de database van het theater verwijderd.

Kunnen bezoekers inzien welke gegevens worden bewaard? En bij wie kunnen bezoekers terecht met vragen of klachten?

Het Zuiderparktheater heeft één medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers, en tevens voor het in stand houden en actualiseren (lees: verwijderen na vijfjarentermijn) van de gegevens. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de bezoeker ten allen tijden uit het systeem verwijderd worden (recht op vergetelheid). De bezoeker dient hiertoe contact op te nemen met het theater via info@zuiderparktheater.nl. Bezoekers kunnen hier ook terecht voor recht op inzage van persoonsgegevens, recht op rectificatie van deze gegevens en recht op dataportabiliteit.

Privacy maatregelen

Stager
Het ticketingsysteem Stager werkt aan privacy by design. Dit houdt in dat bij het ontwerp van het ticketingsysteem al wordt voorzien in technische en organisatorische maatregelen om de privacy risico’s voor mensen zo klein mogelijk te maken. Het Zuiderparktheater kan bij Stager aangeven welke gegevens er voor het functioneren van haar organisatie nodig zijn (naam + e-mail + postcode), waardoor er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt worden dan noodzakelijk. Daarnaast houdt Stager rekening met privacy by default. Dit houdt in dat Stager de technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de instellingen en functies van de producten of diensten standaard op de meest privacy-vriendelijke stand staan. Gebruikers hoeven dus niets aan de instellingen en functies te wijzigen om hun privacy te beschermen.

Website
De website van het Zuiderparktheater slaat IP-adressen pseudo-anoniem op. Dit houdt in dat het Zuiderparktheater wel kan inzien in welke stad websitebezoekers zich bevinden, maar niet in welke wijk of op welk adres. Dit geeft de marketingafdeling van het Zuiderparktheater wel meer inzicht in het gebied waar haar bezoekers vandaan komen, maar waarborgt tegelijkertijd ook de privacy van de bezoeker.

Fotografie

Het Zuiderparktheater maakt voor de eigen website en andere PR-uitingen tijdens de voorstellingen foto’s van de artiesten en regelmatig ook overzichtsfoto’s van het publiek. Voor gebruik van close-up foto’s voor PR-doeleinden (anders dan vertoning op de fotopagina op onze website) vragen wij je toestemming. Als je op een foto staat op onze website en je hebt daar bezwaar tegen, dan kun je dat aangeven bij de afdeling publiciteit van het Zuiderparktheater (via info@zuiderparktheater.nl) en die verwijdert op jouw verzoek de betreffende foto.

Wijzigingen privacybeleid

Het Zuiderparktheater behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het bovengenoemde privacybeleid, conform de geldende privacyregels. Op onze website vind je steeds de meest recente versie van ons privacybeleid. Het verdient de aanbeveling geregeld dit privacybeleid in te kijken voor eventuele wijzigingen.